Sense Group

Många företag och organisationer jobbar redan professionellt och engagerat med hållbarhet. De flesta vi träffar är dock frustrerade över att allt det arbete som plöjs ned inte ger bättre utdelning. Detta vill vi ändra på.

Välkommen till Sense Group!

Välkommen till Sense Group!

Sense Group verkar inom området grön innovation och miljödriven affärsutveckling. Utgångspunkten för vår verksamhet är en tydlig trend med ökande efterfrågan på rättvist och hållbart producerade produkter och tjänster. Denna växande potential finns i alla branscher, men kan ofta inte realiseras på ett enkelt sätt. Det krävs nytänkande, innovation och entreprenörskap.

I våra uppdrag jobbar vi ofta med produkter och tjänster som har en outnyttjad potential att använda hållbarhet som ett konkurrensmedel, med målet att dessa ska få en större utväxling på marknaden. Eller så kan målet vara att skapa en ny marknad för innovationer som ännu inte är etablerade. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om hur din organisation kan åstadkomma verklig förändring.