WORKSHOPS

Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att uppnå förändring, för att på så sätt bättre kunna möta nya utmaningar. Genom åren har vi har sett att de absolut viktigaste verktygen för att lyckas med detta är kundnära affärsutveckling. I mötet med kunden avgörs om den nya strategin lyckas, om missionen är äkta och om innovationen kommer att bli en framgång. Dessutom vill vi uppnå förändring som stödjer planetens ekosystem. Detta kräver att man undersöker och utvecklar idéer om hur företag kan kombinera lönsamhet och hållbarhet. Det finns många vackra ord skrivna om detta, men vi vet att det är en knepig uppgift med många fallgropar. Därför har vi tagit fram ett litet utbud workshops som ger ny kompetens, motivation och praktiska verktyg att ta sig från nuläget till uppsatta mål. Tanken med dessa är att de ska handla om deltagarens verklighet och att de ska leda vidare till konkreta, påvisbara resultat.

  • Ekosystemstödjande innovation och entreprenörsskap
  • Affärsutveckla med kunden
  • Marknadsföring av ekopositiva produkter
  • Skapa en ny ekopositiv marknad

Kontakta oss om du vill veta mer om våra workshops