Illegal timmerhandel

Värdet på den illegala handeln med virke i förhållande till annan handelI rapporten Green carbon, Black trade (2012) från UNEP och Interpol konstateras att mellan 50 och 90 % av avverkningarna i de viktigaste regnskogsområdena är illegala. Bland mycket annat beskrivs i rapporten 10 sätt som illegal avverkning kan ske på och 20 sätt som timret sedan kan “tvättas rent” på. Rapporten i sin helhet kan du läsa här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.