Insiktsfull rapport om affärsmodeller för framtidens elnät

Under året har Sense Group arbetat med att titta på möjligheterna att hitta bättre affärsmodeller för solenergi i flerbostadshus. En central utmaning i detta sammanhang handlar om att i högre utsträckning kunna matcha produktion och konsumtion av förnybar el i realtid. I väldigt många fastigheter finns det outnyttjade potentialer att variera efterfrågan, så att behovet av reglerkraft kan minska. För att få ett genomslag på en systemnivå krävs dock nya affärsmodeller och regler för marknaden. Hur dessa kan se ut i praktiken, och vilka utmaningar som måste övervinnas för att de ska fungera, beskrivs pedagogiskt och insiktsfullt i rapporten Övergripande drivkrafter för efterfrågeflexibilitet – Hinder, möjligheter och alternativa utvecklingsvägar. Rapporten, som publicerades av Elforsk i våras, rekommenderas varmt till alla som är engagerade i frågan om hur ett elsystem kan utvecklas som bygger på förnybar el. Rapporten kan laddas ned här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.